Pansit at Spaghetti

February 10, 2008

Pancit and Spaghetti

birthday ng anak ng pinsan ko kahapon ela ang pangalan, daming handa, kaso ngayon lang ako nadalan, ngayong 9:00 am, Pansit at Spaghetti, sarap! salamat pala insan sa handa ng iyong uniko iha… tara kain tayo!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: